Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződási Feltételek

1. Szolgáltató és jelen webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a 

Drotar Vitality - Drotar Consulting Kft.

Adószám: 32384587-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-035510

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Semmelweis utca 39.

(a továbbiakban:Szolgáltató) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely: http://www.drotarvitality.hu

internetcímen elérhető webhely.

2. A magyar jog kikötése, általános rendelkezések

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató szolgáltatását Magyarországról nyújtja, és az Magyarországra irányul. Ennek értelmében a felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e feltételek keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre.

3. A felhasználási feltételek hatálya

3.1. Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: felhasználási feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, illetve a webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak.

3.2. A felhasználási feltételek alanyai Szolgáltató és minden a webhelyet böngésző természetes személy, függetlenül a webhely szolgáltatásainak igénybevételétől.

3.3. A felhasználási feltételek a Szolgáltató által jelen felhasználási feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A felhasználási feltételek részét képezi a webhelyen elérhető adatkezelési tájékoztató, sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató és jogi nyilatkozat.

4. Szolgáltató

4.1. A Szolgáltató meghatározása:

Drotar Consulting Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Semmelweis utca 39.

(a továbbiakban:Szolgáltató) üzemelteti.

4.2. Szolgáltató elérhetősége:

5. Ügyfélszolgálat

5.1. Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:

Telefonszám: +36 70 757 5163

E-mail cím: info@drotarvitality.hu

Webhely: http://www.drotarvitality.hu

Telefonon:

Hétfőtől péntekig: 09.00 órától 17.00 óráig

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az ügyfélszolgált szünetel.

E-mail-ben és üzenetben:

E-mail cím: info@drotar.hu

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre és üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

6. Felhasználó

6.1. A webhelyen a Szolgáltató gazdasági tevékenységét figyelembe véve reális gazdasági kapcsolatot feltételező tevékenységet végző regisztrált Felhasználók. A webhelyen csak on- line regisztráció lehetséges. A regisztráció során Felhasználók elfogadják Szolgáltató jelen felhasználási feltételeit, adatkezelési tájékoztatójában és egyéb a webhelyen közzétett nyilatkozatokban és tájékoztatókban írtakat.

6.2. Szintén jelen feltételek szerinti felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngészi a webhelyet, illetve e felhasználási feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltató ügyfélszolgálatával.

7. Szolgáltató szolgáltatása, felhasználási feltételek, Szolgáltató kötelezettségei

7.1. Szolgáltató szolgáltatása: A webhely és az azon található kommunikációs lehetőségek üzemeltetése, valamint és az ott igénybe vehető szolgáltatások biztosítása. Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött adatok alapján az eladásra szánt illetve megvétel céljából keresett termékekre vonatkozó hirdetéseket tesz közzé a feltöltő Felhasználó megjelölése nélkül. A hirdetések közzétételét követően az egyes adásvételek megkötése külön megegyezés tárgyát képezik a Szolgáltató és Felhasználó között, melyre akkor kerülhet sor, amikor az adott hirdetés nyomán Szolgáltató vevőt talál a Felhasználó által feltöltött áru(k)ra, illetve eladót talál a Felhasználó által keresett árura. Ezt követően Szolgáltató köt szerződést Felhasználóval az adásvétel tárgyában, harmadik fél felé nem közvetít.

7.2. Felhasználási feltételek: jelen felhasználási feltételek és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.

7.3. Szolgáltató kötelezettsége a webhely gondos üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (14., 15., 16. pontokban írt, a Szolgáltató felelősségének kizárására, a regisztrált felhasználók közül történő kizárásra és a Szolgáltatónak a webhely üzemeltetésének befejezésére vonatkozó jogai.)

7.4. Szolgáltató kötelezettsége továbbá a felhasználók adatainak teljes körű védelme, az adatok jogszerű kezelése, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltakozásainak teljesítése. (Bővebben lásd a 17. pontot.)

8. Felhasználó ellenszolgáltatása, kötelezettségei

8.1. Felhasználó kötelezettsége a jelen felhasználási feltételek és abban hivatkozott egyéb tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok betartása, valamint a valós adatszolgáltatás.

9. A webhely felhasználásának feltételei

9.1. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, különösen sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmát. Az itt felsorolt szabályzatok, nyilatkozatok, tájékoztatók és jelen felhasználási feltételek tartalmát bármikor megismerhetik a webhelyen feltüntetett dokumentumok megnyitásával.

9.2. A regisztrált felhasználókra Szolgáltató jelen felhasználási feltételeiben és az abban hivatkozott egyéb tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályok vonatkoznak.

9.3. A webhely falhasználásából azonnal kizárhatja Szolgáltató azon Felhasználót, aki a felhasználási feltételeket súlyosan megszegi (különös tekintettel a 15. pontra; kizárás szabályai). Ilyen esetben Szolgáltató az érintett Felhasználó regisztrációját törli.

9.4. Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését. Ugyanezt eredményezi Felhasználó az irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Szolgáltató részére, vagy a regisztráció fenntartásához szükséges adatainak törlését kéri. Szolgáltató a Felhasználó regisztrációs adataiban nyilvántartott e-mail címéről érkező küldeményeket tekinti hitelesnek.

9.5. Felhasználó egyes adatkezelési célokat érintő adatkezelésre vonatkozó tiltakozási vagy törlési kérelme is a webhely falhasználásának teljes vagy adott szolgáltatásra vonatkozó megszüntetését vonja maga után, amennyiben az adott célú adatkezelés elengedhetetlenül szükséges az adott szolgáltatás teljesítéséhez.

9.6. Szolgáltató a webhely falhasználásának lehetőségét bármikor – indokolás nélkül – megszüntetheti az egyes felhasználókkal szemben, vagy az összes felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével.

9.7. Szolgáltató a webhelyen regisztráció nélkül böngésző felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat.

10. Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai

10.1. Felhasználó a webhely regisztrációs felületén az ott kért – lentebb részletezett (Adatvédelem – 17. pont) – adatainak önkéntes megadásával, jelen felhasználási feltételek, a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt. Szolgáltató a regisztráció írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával tesz nyilatkozatot annak elfogadásáról.

10.2. A regisztrált Felhasználó jogosulttá válik a webhelyre történő belépésre, a webhelyen elérhető on-line szolgáltatások igénybevételére.

10.3. Felhasználó a webhelyre belépve a profiljának adatait tartalmazó oldalon bármikor módosíthatja regisztrációs adatait. Ezen felül Felhasználó e-mail üzenet formájában bármikor jelezheti a regisztrációjának megszüntetésére irányuló igényét Szolgáltatónak. Ez esetben a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejű törlésével.

10.4. Felhasználó a webhely használata során nem jogosult a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.

10.5. Regisztráció folyamata

10.5.1. Az online regisztrációt a http://www.drotar.hu webhelyen a webhely főoldalán található „Kapcsolat” feliratú gombra kattintva megjelenő regisztrációs felületen hajthatja végre Felhasználó az alábbi adatai megadásával és a regisztráció elküldésével.

10.5.2. A regisztráció során Szolgáltató által a webhely regisztrációs oldalán kért adatok:

- vezetéknév és keresztnév/szervezet vagy társaság neve 

- e-mail cím

- telefonszám,

külön kapcsolattartó megjelölése estén a kapcsolattartó személy:

- vezetékneve és keresztneve - e-mail címe

- telefonszáma.

10.5.3. A fenti adatok megadását követően Felhasználó a felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató, valamint egyéb tájékoztatók elfogadásáról szóló nyilatkozatot tartalmazó szöveg előtti jelölőnégyzet bejelölésével és a „Időpont egyeztetés” gombra kattintással küldheti el regisztrációját Szolgáltatónak.

10.5.4. Felhasználó az internetes regisztrációt követően elektronikus úton – e-mail-ben –  tájékoztatást kap.

10.6. Ugyanazon személy csak egy regisztrációs profilt hozhat létre a webhelyen, ugyanazon gazdálkodó szervezet/gazdasági társaság nevében szintén csak egy regisztráció hajtható végre a webhelyen.

10.7. Amennyiben a regisztráció végrehajtását követően Felhasználó nem kap semmilyen visszajelzést regisztrációjának elfogadásáról, vagy más, látszólag informatikai hiba miatt nem sikerül a regisztráció, kérjük soron kívül jelezze ezt az info@drotar.hu e-mail címre. Szolgáltató a bejelentést megvizsgálja, és indokolt esetben soron kívül intézkedik a hiba elhárításáról.

11. Szolgáltatások igénybevétele és teljesítése

11.1. Szolgáltató webhelyen elérhető szolgáltatásai:

- Felhasználó eladásra szánt árujának/árukészletének feltöltése azok paramétereit tartalmazó adatokkal és képpel,

- Felhasználó által megvásárolni kívánt áru(k) paramétereinek és képének feltöltése.

11.2. Amennyiben a fenti szolgáltatások igénybevétele során nehézségekbe ütközik a Felhasználó – pl. nem kap semmilyen visszajelzést annak beérkezéséről; vagy más, látszólag informatikai hiba miatt nem sikerül a küldés; –, ezt a fentebb található ügyfélszolgálati elérhetőségeken bejelentheti. Bejelentését Szolgáltató megvizsgálja, ezt követően soron kívül intézkedik az esetleges informatikai probléma kijavítására.

11.3. A webhely használatának, egyéb szolgáltatásai igénybevételének nem feltétele a Szolgáltatóval történő külön szerződéskötés vagy abban való előzetes megegyezés.

11.4. A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett a Szolgáltató általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe az e pontban írt szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Szolgáltató a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként a regisztrációhoz, vagy bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

11.5. A szolgáltatások igénybevételére és a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásokra való feliratkozásra, a teljesítésükhöz szükséges adatok kezeléséhez való hozzájárulásra, valamint Felhasználó megfelelő tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket az adatkezelési tájékoztató tartalmazza, melyet Felhasználó a regisztráció során megismer és elfogadja annak tartalmát. Ezen felül a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásokhoz külön nyilatkozat elfogadásával adja hozzájárulását, azok igénybevétele esetén.

12. Hirdetések nyilvános közzététele a webhelyen

12.1. A Felhasználó által feltöltött adatok alapján Szolgáltató hirdetéseket tesz közzé, melyekben nem jelöli meg a Felhasználót.

12.2. A hirdetésekhez fénykép tölthető fel. A hirdetéshez feltöltött fénykép csak a hirdetés tárgyát ábrázoló fénykép lehet, vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt/élőlényt vagy tárgyat ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

12.3. Felhasználó a feltöltött fénykép, fényképek tekintetében jelen felhasználási feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó (bárki) számára hozzáférhetőek, láthatók lesznek. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

13. Regisztráció megszűntetése

13.1. Felhasználó e-mail üzenet formájában bármikor jelezheti a regisztrációjának megszüntetésére irányuló igényét Szolgáltatónak. Ez esetben a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejű törlésével.

13.2. Jelen felhasználási feltételek Felhasználó általi megszegése esetén Szolgáltató törölheti a Felhasználó profilját, ezzel megszűnik az érintett Felhasználó regisztrációja.

13.3. Felhasználó adatainak kezelését Szolgáltató részére általánosságban megtiltó kérelme is a profiljának törlését és a regisztráció megszüntetését vonja maga után.

13.4. A regisztráció megszüntetésének további eseteit a 15. pontban írt rendelkezések adják.

14. Felelősség kizárása

 14.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért,

 amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné

 válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például

 elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt,

 biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek

 megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Az ilyen esetekben Szolgáltató kizárólag

 súlyos gondatlansága vagy szándékossága következtében előállott károkért felel.

14.2. Szolgáltatót jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettség nem terheli, a szolgáltatás kieséséből vagy megszűnéséből adódó károkért való felelősségét kizárja.

14.3. Szolgáltató nem vonható felelősségre a 15. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a webhelyen feltüntetett szabályzatok, nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

 14.4. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató terméket nem állít elő, így azok, illetve a nem általa szolgáltatott szolgáltatások/termékek esetében nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők tartalmáért, illetve a rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt.

14.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért való felelősségét kizárja.

14.6. A webhelyen található külső hivatkozások (a http://www.drotar.hu internetcímtől eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

14.7. A webhely felületein megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók és egyéb bejegyzések tartalma tekintetében illetve az azokkal kapcsolatos következmények miatt Szolgáltató a felelősségét kizárja. Szolgáltató fenntartja a jogot a hirdetések és bejegyzések, illetve a Felhasználók által beküldött tartalom

 előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

15. Kizárás a regisztrált felhasználók közül

15.1. A felhasználási feltételek megsértése esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált felhasználók közül. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulalan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszer működését

 15.2. Különösen kizárhatja Szolgáltató azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy

 más módon félrevezeti a többi felhasználót Szolgáltató szolgáltatásával vagy jellemzőivel

 kapcsolatban.

 15.3. A regisztráció során valótlan adatokat közlő Felhasználót Szolgáltató szintén kizárhatja.

16. A webhely üzemeltetésének befejezése

 15.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Szolgáltató az adott kárt okozó

 magatartást tanúsító személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen.

Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Szolgáltató az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

17. Adatkezelés, adatvédelem

17.1. Lásd az adatkezelési tájékoztatót és a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztatót, melyben írtak részét képezik jelen felhasználási feltételeknek.

18. Felhasználási feltételek módosítása

18.2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a webhelyen.

18.3. A módosítás előtt regisztráló felhasználók módosításig végrehajtott tevékenységére, valamint a módosításig teljesített szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.

18.4. Ugyanakkor a módosítás előtt regisztráló felhasználók által a módosítást követően végrehajtott tevékenységükre és igénybevett szolgáltatásokra, valamint a módosítást követően megkezdett böngészésre a módosítások hatálya kiterjed.

18.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi

 vagy objektív okokból szükséges

18.6. A módosításkor folyamatban lévő szolgáltatásokat azok igénylésekor érvényes felhasználási feltételek szerint kell teljesíteni.

18.7. A módosítást követően regisztráló felhasználókra és az azután igénybevett szolgáltatásokra a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed.

18.8. A webhely regisztráció nélkül elérhető szolgáltatásait, felhasználását illetően mindenkor a webhelyen közzétett és aktuálisan olvasható felhasználási feltételek és egyéb

 szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának időpontjától függetlenül.

19. Irányadó jog, jogviták

19.1. Felek kijelentik, hogy jelen felhasználási feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

19.2. Felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a magyarországi Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

19.3. Szolgáltatót jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettség nem terheli, a szolgáltatás kieséséből vagy megszűnéséből adódó károkért való felelősségét kizárja.

19.4. Jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.

20. Panasz, Szolgáltató feletti felügyelet

20.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, vagy a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz.

20.2. Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.


Drotar Vitality

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Semmelweis utca 39.

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Telefonszám: +36 70 757 51 63

E-mail cím: info@drotarvitality.hu

Webhely: http://www.drotarvitality.hu


A hatóság elérhetőségei:


Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. Telefonszám: +36 1 336 9024

Fax: +36 1 336 9230

E-mail: fdigazgatosag@nebih.gov.hu


Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. Telefon: +36 1 802 6100

Telefax: +36 1 802 0600

E-mail: info@nak.hu


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Drotar Vitality 2024

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.